03
03

Capito på 3 minuter

Företaget
Capito är italienska och betyder jag har förstått eller förstår du?

Capito AB arbetar med information och kommunikation. Vi skapar förutsättningar för rätt sorts informationsflöden i rätt kanaler till rätt målgrupp.

Vi är rätt kinkiga med att definiera målgruppen. Det är där vi vill få saker att hända.

Utifrån målgruppens behov används journalistik, dramaturgi och kunskap kring beteenden för att uppnå motivation, delaktighet, lust att ta del av och utbyta information. Det kan vara trycksaker, mobila eller olika internetlösningar – helt enkelt den kommunikationskanal som krävs för respektive målgrupp. Tekniken är inte det viktiga utan att skapa rätt forum för rätt kommunikation, för rätt målgrupp – anpassat för människor.

Capito arbetar nätverksorienterat och antalet konsulter varierar beroende på uppdrag. Vi hyr ut arbetsplatser till den närmaste kretsen i nätverket. Där ingår allt från formgivare/AD till journalister, affärskonsulter, fotografer eller programmerare. Vårt nätverk är stort och säkerställer överenskommen leverans i rätt tid.

Företaget grundades år 1998 och bolaget har sitt säte i Stockholm.

Uppdrag
Vi arbetar med helhet. Men också delar. Oftast startar uppdragen med ett idéarbete för att lösa ett behov. Det kan vara produkter men lika gärna strategier eller analyser. Rent konkret kan det handla om att utveckla kommunikations- IT- eller mediestrategier. Eller att producera årsredovisningar, webbplatser, nyhetsbrev och visitkort.

Oavsett uppdrag är helheten viktig för oss. Det vi gör måste hänga samman. Eller ingå i en kontext. Därför justerar vi exempelvis lika gärna grafiska profiler som utvecklar helt nya. Och ser till att allt kommunikationsmaterial harmoniserar – för att nå fram till – och engagera – målgruppen.

Därför är loggans färger lika viktiga som bildspråket på en rollup.

Kunder
Vi löser kommunikationsbehov åt forskningsorganisationer, myndigheter och företag. En stor bas av våra kunder finns inom forskning och utbildning – men långt ifrån alla. Många gånger är vi ett stöd till kundens kommunikationsavdelning och bollar idéer eller utför löpande uppdrag.

En styrka är då att vi har en bredd som täcker kundens alla kommunikationsbehov, från upphandlingsstöd till tryckerikontakter eller hantering av webbpubliceringssystem.

Vi är en helhetsleverantör.

Capito?