Referens-banner
Referens-banner
04
04

Referenser

Capito arbetar med uppdragsgivare inom olika områden och med vitt skilda typer av uppdrag. I listan intill finns några av våra kunder.

Vi stödjer våra kunders kommunikation. Vilket betyder att vi också stöttar deras övergripande mål som tillväxt, lönsamhet eller verksamhetsutveckling. Det gör vi bland annat genom att upprätta strategier för hur kommunikation etableras med målgrupper. Eller att ge råd om vilka aktiviteter som passar för olika tillfällen, kanaler och budskap. Och att faktiskt genomföra och skapa det vi pratar om, rent praktiskt, som exempelvis trycksaker eller webbsidor.

På så sätt varierar våra uppdrag från att vara en företagspartner eller utlokaliserad kommunikationsavdelning till att stödja en informationsavdelning med enskilda produktionsuppdrag.

Kunderna varierar från koncerner till ideella organisationer och fåmansföretag.