02 - copy
02 - copy

Capito på 30 sekunder

Capito är italienska och betyder jag har förstått eller förstår du?

  • Capito tar fram målgruppsanpassad kommunikation
  • Capito arbetar med idé, strategi och koncept – men också produktion
  • Capito ser till helheten och producerar allt från tidningar till webbplatser
  • Capito grundades år 1998 och har sitt säte i Stockholm