briggentrekronor
briggentrekronor

Briggen Tre Kronor

Briggen Tre Kronor driver projekt med hållbarhetsprofil. Företaget erbjuder ett forum för diskussion och dialog om Östersjöns miljö och en hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Resurser är fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferensanläggningen på Kastellholmen.

Exempel på skärm från utställningen
Exempel på skärm från utställningen

Briggen Tre Kronor arbetar bland annat med Initiativet Hållbara Hav. Detta samarbete sammanför politiker, forskare, näringsliv och intresseorganisationer kring brännande havsfrågor.

En av delarna i initativet är en vandringsutställning om miljögifter i havet. Den har tagits fram i samarbete med institutionen för tillämpad miljövetenskap ITM vid Stockholms universitet och stiftelsen Håll Sverige Rent.

Utifrån forskarintervjuer, forskningsrapporter etc utvecklade Capito faktainnehållet till utställningen. I uppdraget ingick att presentera innehållet på ett lättförståeligt sätt med faktarutor, tips om vart man som enskild kan vända sig etc. Dessutom ingick även att bidra med bilder och andra möjliga presentationsalternativ.

Utställningen har visats på en rad olika platser med början i Visby under Almedalsveckan.

Webbplats med utställningens texter/bilder
Webbplats med utställningens texter/bilder