foi2b
foi2b

FOI

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten ligger under Försvarsdepartementet.

Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier. FOI gör säkerhetspolitiska studier och analyser, bedömer olika typer av hot och tar fram verktyg, till exempel för klimatanpassning av samhället.

Exempel på artikel till FOI
Exempel på artikel till FOI

Capito är sedan 2016 tillsammans med 3 andra byråer upphandlade av FOI för olika språk- och textarbeten.

Uppdrag innebär produktion av nyheter och artiklar för digitala kanaler utifrån forskningsrapporter, intervjuer och andra underlag.

Andra typer av uppdrag kan vara anpassning och förtydligandet av vetenskaplig produktion för valda målgrupper eller kanaler.

Capito bidrar med stöd inom textproduktion och redaktionellt arbete, produktion av texter, intervjuer och artiklar för digitala kanaler och trycksaker, redaktionellt arbete, till exempel redigering och korrekturläsning.

Exempel på publiceringskanaler är webbar, sociala medier, årsredovisningar, broschyrer, populärvetenskapliga publikationer samt faktablad och utställningar.

Försvarshögskolan, FHS, har rätt att avropa från avtalet.