VREF
VREF
vref-bred2
vref-bred2

Volvo

I VOLVOs regi drivs ett antal olika forskningsstiftelser. De har olika syften, allt från att ge förslag till hur framtidens städer byggs till att främja cancerforskning.

Exempel på en bok som sammanfattar den forskning VREF stödjer.
Exempel på en bok som sammanfattar den forskning VREF stödjer.

Capito har utfört en rad olika uppdrag åt VOLVO. Ett exempel är för Volvo Research and Educational Foundations (VREF). På uppdrag av VREF har Capito haft projektansvar och bland annat producerat engelsspråkiga verksamhetsskrifter, årsbok samt två webbplatser, en för stiftelsens verksamhet och en för VREFs återkommande forskningskonferens.

Skrifterna innehåller bland annat intervjuer med de nio forskningscentrum som VREF stödjer runt om i världen, men även texter som beskriver VREFs forskningsprogram Future Urban Transport. Konferenswebbplatsen innehåller bland annat avdelningar med konferensdokumentation, seminarieanmälan etc. Till konferenserna har vi utvecklat konferensmaterial, mappar, program, rollups etc.

Ytterligare ett Volvouppdrag rör forskningsstiftelsen Assar Gabrielssons Fond (AG Fond) som delar ut medel till cancerforskning. På uppdrag av AG Fond har Capito utvecklat idé och koncept för webbplats samt producerat webbplatsen. Vi har även tagit fram trycksaker för fondens räkning, allt från brevpapper till annonser etc.