Mistra-banner
Mistra-banner
mistra
mistra

Mistra

Forskningsstiftelsen Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar i forskning som löser morgondagens miljöproblem.

Exempel på folder åt Mistra.
Exempel på folder åt Mistra.

Capito har under flera år projektlett och utfört en rad olika strategiska kommunikations- och informationstjänster åt Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Vi har exempelvis utrett organisationens kommunikations- och mediebehov samt utarbetat en mediestrategi.

I arbetet har ingått att formge, skräddarsy och producera olika kommunikationsmaterial som synkroniseras med varandra, som nyhetsbrev, webbplats, mailutskick, faktablad, mappar etc – allt skapat utifrån en grafisk profil som vi utarbetat för Mistra.

Capito har även analyserat Mistras ursprungliga webbplats och strukturerat, formgett och utvecklat en helt ny webbplats i webbpubliceringssystemet Sitevision utifrån evaluerat internt- och externt behov. Därtill migrerades material från Mistras befintliga webb över till den nya.