FAS
FAS

Forte

Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap – Forte – initierar och finansierar forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. Forte är en myndighet under Socialdepartementet, med Utbildningsdepartementet som ansvarigt för forskningsfrågor.

Exempel på folder för Forte
Exempel på folder för Forte

Capito har hjälpt Forte inom en rad områden. Det har exempelvis varit bevakning och dokumentation av de konferenser som Forte har anordnat. Materialet har sedan skickats ut till så väl delatagare som intresserade.

Vidare har Capito arbetat med språkgransking och redigering av informationsmaterial från Forte, broschyrer och foldrar.

Vi har även tagit fram informationsfoldern “Kort om FAS” på svenska och engelska.

Ytterligare uppdrag har varit produktion – formgivning och tryckproduktion – av årsrapport och flera olika forskningsrapporter.

Capito har gjort en bildresearch utifrån Fortes värderingar och uppdrag, vilket resulterade i en bildbank för internt och externt bruk.