Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet
VR-bred2
VR-bred2

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som har en ledande roll att utveckla svensk forskning och bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor.

Boken den hemliga koden.
Läs ett avsnitt ur boken Den hemliga koden.

Capito har på uppdrag av Vetenskapsrådet utfört många olika tjänster. Som exempel kan nämnas textproduktion till en populärvetenskaplig skriftserie.

Arbetet omfattade bl a research och intervjuer med 17 olika forskare inom olika dicipliner för att beskriva läge, framgångar och motsättningar inom området läs- och skrivsvårigheter. Boken Den hemliga koden har fått stor spridning. Målgrupp: föräldrar och lärare.

Exempel på andra projekt är webbplatsen forskning.se där vi har vi tagit fram innehåll för ungdomar om forskning.

Ett annat uppdrag innebar produktion av innehåll, kunskapsscener och manus till animationer för satsningen Se Hjärnan. Webbplatsen riktar sig framför allt tilll lärare och elever oc har rönt stor uppmärksamhet för sitt pedagogiska innehåll och visualisering.

Vidare har vi medverkat och skrivit ett par kapitel i boken Designmedvetenskap – en resa i forskningens och designens värld.