SMHI-banner
SMHI-banner
smhi
smhi

SMHI

SMHI är en expertmyndighet under Miljödepartementet. SMHIs mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Myndighetens fackområden är meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

Exempel på årsrapport åt SMHI.
Exempel på årsrapport åt SMHI.

Ett av SMHIs forskningsprogram skapar integrerad analyskapacitet och kunskaper om klimat, ekonomi, effekter och anpassning. Forskarna arbetar i en aktuell värld.

Detta skulle också avspegla sig i den logotyp vi fick i uppdrag att utveckla. Det vill säga analys och utvärdering som kombinerar klimat, ekonomi och effekter av förändrat klimat – forskning som påverkar beslut i omvärlden.

Logotype
Logotype

Vidare har Capito under flera år tagit fram idé, koncept, struktur och grafisk form för programmets årsrapporter. Dessa ska inte bara visa upp ekonomin, utan även presentera forskningsresultat under året och peka på viktiga indikationer.

I formarbetet med årsapporten har även ingått att göra fotoresarch med bilder som är representativa för programmets verksamhet samt åskådliggöra både problematik och möjliga lösningar.