formas-bred2
formas-bred2

Formas

Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas främjar bland annat en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället. Forskningsrådet ansvarar för information om forskning och forskningsresultat.

Tidningen Miljöforskning
Tidningen Miljöforskning

Capito har jobbat med löpande uppdrag åt Formas, Forskningsrådet för för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Capito har under en period regelbundet producerat Formas tidningar Miljöforskning och Sustainability fram tills de enbart blev webbprodukter.

Uppdraget bestod i att formge, typografera och göra layout av tidningarna samt göra bildbearbetningar av fotografier. I arbetet ingick även samordning med tryckeriet.

Bokomslag producerat åt Formas
Bokomslag producerat åt Formas

Capito har även formgett och gjort layout för böcker åt Formas.

Ett uppdrag rörde framsynsprojektet Mat för Livet 2025, vilket resulterade i boken med samma namn.

I uppdraget ingick att visualisera problematiken kring jordbruk, djuruppfödning, mattransporter etc. Här var målgruppen den breda allmänheten.