iris-bred2
iris-bred2

Iris

Irisgruppen investerar i och äger bolag som underlättar för människor med informationshandikapp, främst synskadade och dyslektiker. Irisgruppen ägs av Synskadades stiftelse.

Iris webbplats
Iris webbplats

Capito har utfört en rad olika tjänster åt Iriskoncernen under flera år. Vi har bland annat gjort analyser av kommunikationsflöden och utarbetat såväl internet-, IT- som webb- och kommunikationsstrategier och implementerat en rad av dessa samt utvecklat flera nya webbplatser åt koncernens olika verksamhetsområden och dotterbolag.

I samarbete med Iris har Capito utvecklat flera olika versioner av koncernens huvudwebbplats.
Som andra exempel kan nämnas utformning av kommunikationsmaterial som grafisk profil, årsberättelse och produktion av olika typer av trycksaker, exempelvis visitkort med brailleskrift.

De tjänster vi levererat har bland annat ställt krav på kompetens kring nedsatt synförmåga och andra tillgänglighetsanpassningar.