marinepaint-bred2
marinepaint-bred2

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett av de största universiteten i Nordeuropa. Forskning och utbildning bedrivs vid ett fyrtiotal institutioner inom de flesta vetenskapsområden vilket gör universitet till ett av landets bredaste och mest mångsidiga lärosäten.

Marine Paints webbplats.
Marine Paints webbplats.

Capito fick i uppdrag att se över och förbättra den grafiska logotypen för ett av universitetets forskningsprogram – Marine Paint. Programmet är ett samarbete med Chalmers och har som mål att ta fram effektiva och miljöanpassade färger för att hålla fartygs skrov rena från påväxt av olika marina växter och djur, som havstulpan. Programmets verksamhet skulle avspegla sig i logotypen.

Loggan fick sedan utgöra grunden för färgval etc för programmets hela grafiska identitet.

Vidare har Capito tagit fram idé, koncept, struktur och grafisk form för forskningsprogrammets webbplats samt byggt webbplatsen i webbpubliceringssystemet Sitevision.

I återkommande uppdrag hav vi senare gjort justeringar och utvecklingar av webbplatsen.