Dundret
Dundret
GG
GG

Göran Gustafssons Stiftelse

Göran Gustafsson donerade medel till två olika stiftelser för naturvetenskaplig och medicinsk grundforskning. En av dem kallas ibland för Lilla Nobelpriset.

Gustafssons stiftelsers webbplats
Gustafssons stiftelsers webbplats

Den först tillkomna stiftelsen heter Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan.

Den andra heter Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Den ger stöd till forskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Urvalet av anslagsmottagare bereds av Kungl. Vetenskapsakademien. Stiftelsen kallas ibland för Lilla nobelpriset, dels för kopplingen till KVA, dels för storleken på anslagen.

Capito har hjälpt stiftelseförvaltningen i flera olika ärenden, bland annat av analys av ansökningssystem.

Vi har även byggt upp en helt ny webbplats i WordPress där såväl pristagare, anslagsmottagare och bakgrund presenteras.

I uppdraget ingick också att göra 11 intervjuer med personer runt Göran Gustafsson för att teckna hans levnadshistoria.