baltic-bred2
baltic-bred2

Baltic Nest

Baltic Nest Institute är ett forskningsinstitut som fysiskt finns i Sverige och Danmark. Institutet representerar en strategisk allians mellan Stockholms universitet, Naturvårdsverket och Aarhus Universitet. Institutets forskning är främst inriktad på att beskriva flödet av näringsämnen i Östersjöns avrinningsområde.

Baltic Nests Webbplats
Till webbplatsen

Bland de saker som Baltic Nest Institute arbetar med finns underhåll och utveckling av ett beslutstödsystem kallat Nest. Systemet syftar till att underlätta en adaptiv förvaltning av övergödning och fiske i Östersjön.

Capito har utvecklat och formgett Baltic Nest Institutes logotyp. Uppdraget var att skapa ett varumärke med klar anknytning till hav och vatten – samt visa på den aktivitet som BNI bedriver, som att förvalta Östersjöns värden.

Baltic Nests logotyp
Baltic Nests logotyp

Vidare har vi tagit fram idé, koncept, struktur och grafisk form för institutets första webbplats. Efter ett par år gjorde Capito på uppdrag av BNI en redesign med uppgraderade funktioner, bland annat i form av nyhetsflöden och kalendarium. En rad olika kommunikationsmaterial har också producerats. Det gäller allt från informationsfoldrar till posters och andra trycksaker.

På så sätt varierar våra uppdrag från att vara en företagspartner eller utlokaliserad kommunikationsavdelning till att stödja en informationsavdelning med enskilda produktionsuppdrag.Kunderna varierar från koncerner till ideella organisationer och fåmansföretag.