kva-bred2
kva-bred2

KVA

Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, har som uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Det handlar bland annat om att föra vetenskapens talan i samhället och att sprida vetenskaplig och populärvetenskaplig information i olika former.

Webbplatsen för BUPH.
Webbplatsen för BUPH.

Inom KVA finns olika utskott. Capito har arbetat för två av dessa, Hälsoutskottet och Energiutskottet.

För Hälsoskottets räkning har Capito utarbetat idé och strategi för planering och produktion av olika aktiviter runt projektet Barns och ungdomars upplevda psykiska ohälsa, BUPH.

Capito anlitades för att vara behjälplig med kommunikationslösningar och idéer kring projektstarten och genomförandet. Det rörde bland annat kommunikationsstrategier och kommunikationsplan.

På uppdrag av utskottet utvecklade Capito en portal för projektets tre stora konferenser för att täcka kunskapsläget kring barns ungdomars psykiska besvär. Webbportalen blev en nod kring projektets hela kommunikationsarbete och vi hade under flera år ett redaktörsuppdrag för publicering av nyheter, event etc.

Capito har även arbetat med Energiutskottet och producerat innehåll till boken Energi, möjligheter och dilemman. Läs mer om det projektet under IVA.