gih-banner
gih-banner

GIH

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger.

Exempel på folder för GIH
Exempel på folder för GIH

Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.

Samarbetet med andra organisationer är viktigt.

Capito har tagit fram strategiskt informationsmaterial kring högskolans fundrasing-verksamhet för att beskriva de områden som kan intressera utomstående aktörer.

Paketeringen av texter, foton, grafik och formgivning har bland annat gällt Powerpoint, broschyrer, faktablad och informationsbrev. Vi har även tagit fram bilder för webbplats samt översatt texter till webbplatsen.