Sanoma-banner
Sanoma-banner
sanoma
sanoma

Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning är ett av Sveriges ledande läromedelsförlag som ger ut material inom sju olika områden, bland annat samhällsvetenskap och naturvetenskap. Förlaget hette tidigare Bonnier Utbildning innan det år 2011 förvärvades av den finska mediegruppen Sanoma.

Utbildningsmaterial.
Utbildningsmaterial. Klicka på boken för att läsa mer hos förlaget.

Capito har utvecklat en stor del av innehållet till läroboken PRIO Geografi Grundbok 8 (för årskurs 8). Vi har utarbetat bokens längsta och mest omfattande kapitel, Energi och ny teknik, som berör området både som resursfråga och samhällsfråga.

Capito har producerat både exempel och fakta kring såväl förnybara energikällor, tillgänglig teknik som beskrivit de problem som mänskligheten står inför när det gäller energialternativens konsekvenser.

Boken utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lgr 11.