Vinnova
Vinnova
vinnova-bred3
vinnova-bred3

Vinnova

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Visionen är att bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland.

Capito har på uppdrag av VINNOVA producerat ett antal olika trycksaker, till exempel två internationella magasin som visar kopplingen mellan svensk forskning, näringsliv och tillväxt och som syftar till att internationellt sprida kunskap om svensk forskning och dess resultat.

I projekten ingick idé och konceptutveckling, formgivning, research, produktion av reportage och texter, översättning av texter, fotografering och inköp av bilder samt layout, repro och tryckerikontakter samt övergripande produktionsansvar.

Capito har även arbetat med andra projekt åt VINNOVA, bland annat för avdelningen Europaprogrammen (Fd EU/FoU-rådet) där vi projektleder, analyserar kommunikationsbehov samt producerar text‑, bildinnehåll och form åt trycksaker.

Andra exempel är produktion av innehåll till en populärversion av verkets årsrapport och olika broschyrer med riktade stödformer till respektive målgrupp.