IVL-banner
IVL-banner
ivl-bred
ivl-bred

IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut. IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Exempel på webbplats åt IVL.
Exempel på webbplats åt IVL.

Vi har utvecklat flera webbplatser åt IVL Svenska miljöinstitutet AB, bland annat Sjöstadsverket och Centrum för hållbar utveckling (CHU).

Inför omorganisering av verksamheterna gjorde Capito grafisk formgivning, strukturering och utveckling av webbplatserna. Äldre material migrerades delvis in i IVLs webbpubliceringssystem SiteVision.

Vidare har Capito gjort ett flertal juseringar av IVLs huvudwebbplats, såsom förbättrat språkval, menyförändringar etc.

Capito har även tagit fram en standardmall för projektwebbplats, som resulterat i en handfull nya webbplatser inom IVLs område (se bilden).