entwined
entwined

Entwined

Forskningsprogrammet fokuserar på samspelet mellan internationell miljöpolitik och det globala handelssystemet med speciellt fokus på gränsöverskridande problem.

Exempel på Issue Brief
Exempel på Issue Brief

ENTWINED ska utveckla verktyg som stödjer svenska – och andra europeiska forskare och intressenter – så att miljöaspekter i internationella handelsavtal kan integreras.

Capito har utvecklat och producerat en rad olika kommunikationsmaterial åt forskningsprogrammet ENTWINED.

Vi fick förtroendet att ta fram en logotyp som passar såväl inrikting som vision. Forskningsprogrammet också haft behov av att förmedla och förpacka sina resultat på ett sätt som når fram till avsedda målgrupper. Capito har därför formgett och producerat ENTWINEDs olika rapportserier.

Entwineds logotyp
Entwineds logotyp

Vi har också tagit fram olika typer av konferensmaterial, som posters etc.

Vidare har vi utvecklat programmets webbplats utifrån specifika behov, bland annat interna diskussionsforum. Capito har även bidragit med innehåll till webbplatsen, till exempel seminariedokumentation i form av filmer (se länk till vänster).

Länk till webbplats
Filmer som Capito har producerat åt Entwined