Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet
Namnlöst-3
Namnlöst-3

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm som etablerades 1819. Museet är Sveriges största museianläggning och inrymmer även Cosmonova, Sveriges enda kupolformade IMAX-biograf.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseets webbplats

Naturhistoriska riksmuseet vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld.

Museets samlingar innehåller över nio miljoner djur, växter, svampar, mineral och fossil från hela världen. Tillsammans med miljöprover, DNA, ringmärkningsdata och annat material är de oundgängliga för det vetenskapliga arbetet.

Capito är upphandlade av Naturhistoriska riksmuseet för dels generellt webbansvar, dels i form av redaktörskap för extern och intern webbplats, olika utställningars webbplatser samt för drift av pollenrapporten.se. Arbetet innebär både strategiskt utvecklingsarbete och självständig redaktionell innehållsproduktion. Mycket av uppdraget utförs i samverkan med museets kommunikationsavdelning och alla dess kanaler via exempelvis tryckt media, FB, Instagram, Twitter och Snapchat, men också i samråd med övriga enheter som Utbud och olika forskningsenheter.