stockholmsuniversitet
stockholmsuniversitet
stockholmsuniversitet
stockholmsuniversitet

Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning.

Exempel på folder åt Stockholms Universitet.
Exempel på folder åt Stockholms Universitet.

Capito har utfört flera olika uppdrag åt Stockholms universitet. Det gäller allt från utredning av webbnärvaro och rekommendationer kring webbaserat lärande till kommunikationsutredningar inför bildandet av nya forskningscentrum.

Capito har även tagit fram strategiskt informationsmaterial kring universitetets fundrasing-verksamhet.

Till det mer konkreta hör informationsbroschyrer, digitala presentationer och foldrar för delar av ovanstående.

Ytterligare ett exempel är en informationsfolder för forskningsobservatoriet Navarino Environmental Observatory, NEO, i Grekland.

Fysikum vid Stockholms universitet har också anlitat Capito för att utveckla en kurs som dels gavs via Internet dels via fysiska träffar och laborationer. Det gällde en distanskurs i fysik anpassad för lärare i aktiv verksamhet. Genom Capitos projektledning utvecklades en metod för att bedriva kursen Fysik – så funkar det!