banner
banner
src
src

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring socio-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens resiliens – deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Stockholm resilience centers webbplats.
Stockholm Resilience Centres webbplats.

Stockholm Resilience Centre bildade tillsammans med Capito en projektgrupp för att analysera centrets behov av kommunikation via internet. Olika matriser över flöden skapades för att utmynna i ett konkret förslag till uppbyggnad av centrets internationella webbplats.

Till utmaningarna hör exempelvis möjlighet att kommunicera med grafik med forskare och användare med låg bandbredd, som i vissa afrikanska länder.

Andra flöden som upprättades var att både exponera forskargrupper internt och extern men också att ge dem möjlighet till dokumenthantering.

Capito har löpande uppdaterat och kompletterat webbplatsen med funktionalitet, bland annat med en grafisk redesign och utveckling av en stor publikationsdatatabas med rapporter och andra publikationer från samtliga forskare inom centret.