gtb
gtb

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Det handlar bland annat om att skapa mötesplatser.

Capito är upphandlade av Business Region Göteborg och har bidragit med att utveckla och producera ett flera olika webbplatser som utgör sådana mötesplatser.

Webbplatsen Företagsamma Västra Hisingen
Webbplatsen Företagsamma Västra Hisingen

En webbplats synliggör kreatörer i Göteborg och Västra Götalandsregionen (Adasweden), en annan stödjer ungdomar och företagande (Företagssamma Västra Hisingen). Ytterligare exempel är en webbplats som stödjer tillväxt inom det biomedicinska området i regionen.

Capito har även haft helhetsansvar för att producera en film om BRGs projekt Avanto. I uppdraget ingick även att ta fram innehåll och formge en broschyr samt

webbplatsen adasweden
Webbplatsen Adasweden

textinnehåll till projektets webbplats.

Business Region Göteborg driver bland annat ett antal branschutvecklande projekt som syftar till att bidra till tillväxten på strategiska områden. Fokus ligger på de branscher som är starka inom regionen. Business Region Göteborg arbetar även med företagsutveckling, framför allt i projektet Expedition Framåt.

Business Region Göteborg arbetar tillsammans med de näringslivsansvariga och företagen i de 13 kommuner som utgör Göteborgsregionen.

Avanto master3 AAC from Håkan Borgström on Vimeo.